Ediția curentă

Revista CdF ISSN 1221-7794

Comitetul director

Redactorul şef al CdF

Secretarul Ştiinţific al IFIN-HH

Secretarul general al Societăţii Române de Fizică

Membrii fondatori

Suzana Holan, Fazakas Antal Bela, Mircea Oncescu şi Alexandru Calboreanu

Redacţia

Corina Anca Simion - redactor-şef

Dan Radu Grigore

Mircea Morariu

Macheta grafică şi tehnoredactarea

Adrian Socolov

Web master

Mihaela Constantin, Laurenţiu Şerban
Imprimat la IFIN-HH

Apare de la 15 iunie 1990, cu 1 - 4 numere pe an şi suplimente

Curierul de Fizică; intenţii din trecut, prin prezent, pentru viitor

Curierul de Fizică - CdF - este o publicaţie de circulaţie la nivel naţional, editată în limba română, care apare neîntrerupt cu 1 – 4 numere pe an începând cu 15 iunie 1990. Revista şi-a propus încă de la înfiinţare să facă cunoscute realizările în domeniul cercetărilor de fizică fundamentală, aplicată, ale dezvoltărilor şi aplicaţiilor cercetărilor de fizică în tehnologia materialelor, inginerie, proiectare şi construcţia de aparatură şi instalaţii, urmând “linia clasică” a colectivelor Institutului de Fizică Atomică IFA înfiinţat în anii ’50. De asemeni îşi propunea să asigure o legătură organică între institutele de pe Platforma Măgurele şi centrele din ţară, şi alte unităţi şi sectoare de profil (unităţi de învăţământ, producţie, proiectare etc.). CdF îşi dorea în acelaşi timp să reprezinte “un forum al ideilor, al interferenţelor fizicii cu alte ştiinţe, cu artele şi cultura”. De la început s-a adresat tuturor specialiştilor din fizică şi domenii conexe care doresc să îşi exprime ideile, să comunice realizările lor sau să formuleze propuneri şi iniţiative. […] ”Scopul final al Curierului de Fizică este acela de a stimula un climat creativ de colaborare şi profesionalism în viaţa ştiinţifică, ca premiză a unui progres real în ştiinţa din România.” (M. Oncescu, A. Calboreanu, CdF, Nr. 1 / 1990). Aceste deziderate au fost păstrate şi dezvoltate până în prezent.


Preluat în anul 2018 de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” şi rămânând sub egida Societăţii Române de Fizică, CdF păstrează ideile, linia şi tradiţia Membrilor fondatori: Mircea Oncescu, Alexandru Calboreanu, Suzana Holan şi Fazakas Antal Bela, dar în acelaşi timp se “reinventează” în spiritul secolului XXI. Trece din sfera “tradiţională” a numărului tipărit pe hârtie la cea digitală a formatului electronic, şi îşi propune să se dezvolte o dată cu prefacerile profunde şi alerte din comunitatea ştiinţifică, astfel încât fiecare persoană care are legătură directă sau indirectă cu aceasta să se regăsească în paginile sale.


Revista CdF este conştientă că viitorul se clădeşte pe bazele trecutului şi prezentului şi de aceea doreşte să implice activ tinerii angrenaţi în cercetările din toate domeniile fizicii şi domeniilor conexe în asigurarea unui schimb natural, benefic şi util între generaţii.