Ediția curentă

Revista CdF ISSN 1221-7794

Comitetul director

Redactorul şef al CdF

Secretarul Ştiinţific al IFIN-HH

Secretarul general al Societăţii Române de Fizică

Membrii fondatori

Suzana Holan, Fazakas Antal Bela, Mircea Oncescu şi Alexandru Calboreanu

Redacţia

Corina Anca Simion - redactor-şef

Margareta Oancea

Macheta grafică şi tehnoredactarea

Adrian Socolov

Web master

Mihaela Popescu, Laurenţiu Şerban
Imprimat la IFIN-HH

Apare de la 15 iunie 1990, cu 1 - 4 numere pe an şi suplimente
Adresa redacției

Curierul de Fizică, C.P. MG-6, 077125 Bucureşti-Măgurele

Tel.: 021 404 2300; interior 5650

Fax: 021 423 2311

E-mail: anke@nipne.ro, contactcurier@nipne.ro

INTERNET: curieruldefizica.nipne.ro
Distribuirea numerelor publicate / suplimentelor se face de către redacţia CdF cu ajutorul unei reţele de difuzori voluntari ai IFIN-HH şi SRF. La solicitare, se pot trimite gratuit bibliotecilor unităţilor de cercetare şi învăţământ cu inventarul principal în domeniile ştiinţelor exacte, dar şi cititorilor care le solicită la adresa contactcurier@nipne.ro.

Curierul de Fizică; intenţii din trecut, prin prezent, pentru viitor

Curierul de Fizică CdF este o publicaţie de circulaţie la nivel naţional, editată în limba română, care apare neîntrerupt cu 1 – 4 numere pe an începând cu 15 iunie 1990. Revista şi-a propus încă de la înfiinţare să facă cunoscute realizările în domeniul cercetărilor de fizică fundamentală, aplicată, ale dezvoltărilor şi aplicaţiilor cercetărilor de fizică în tehnologia materialelor, inginerie, proiectare şi construcţia de aparatură şi instalaţii, urmând “linia clasică” a colectivelor Institutului de Fizică Atomică IFA înfiinţat în anii ’50. De asemenea îşi propunea să asigure o legătură organică între institutele de pe Platforma Măgurele şi centrele din ţară, şi alte unităţi şi sectoare de profil (unităţi de învăţământ, producţie, proiectare etc.). CdF îşi dorea în acelaşi timp să reprezinte “un forum al ideilor, al interferenţelor fizicii cu alte ştiinţe, cu artele şi cultura”. De la început s-a adresat tuturor specialiştilor din fizică şi domenii conexe care doresc să îşi exprime ideile, să comunice realizările lor sau să formuleze propuneri şi iniţiative. […] ”Scopul final al Curierului de Fizică este acela de a stimula un climat creativ de colaborare şi profesionalism în viaţa ştiinţifică, ca premiză a unui progres real în ştiinţa din România.” (M. Oncescu, A. Calboreanu, CdF, Nr. 1 / 1990). Aceste deziderate au fost păstrate şi dezvoltate până în prezent.


Preluat în anul 2018 de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Horia Hulubei” şi rămânând sub egida Societăţii Române de Fizică, CdF păstrează ideile, linia şi tradiţia Membrilor fondatori: Mircea Oncescu, Alexandru Calboreanu, Suzana Holan şi Fazakas Antal Bela, dar în acelaşi timp se “reinventează” în spiritul secolului XXI. Trece din sfera “tradiţională” a numărului tipărit pe hârtie la cea digitală a formatului electronic, şi îşi propune să se dezvolte odată cu prefacerile profunde şi alerte din comunitatea ştiinţifică, astfel încât fiecare persoană care are legătură directă sau indirectă cu aceasta să se regăsească în paginile sale.


Revista CdF este conştientă că viitorul se clădeşte pe bazele trecutului şi prezentului şi de aceea doreşte să implice activ tinerii angrenaţi în cercetările din toate domeniile fizicii şi domeniilor conexe în asigurarea unui schimb natural, benefic şi util între generaţii.Politica privind domeniile şi cerinţele de publicare în Curierul de Fizică, inclusiv alinierea la prevederile Regulamentului (UE) 679/2016

Revista “Curierul de Fizică” reprezintă un periodic de promovare a ştiinţelor exacte, în special a fizicii şi domeniilor conexe. Ea apare în limba română, într-un tiraj restrâns, cu 1-4 numere/an, şi se adresează comunităţii ştiinţifice din România şi diaspora şi în general tuturor persoanelor care cunosc limba română şi sunt interesate în genul de articole care apar în Curierul de Fizică - CdF.


Este dedicată următoarelor subiecte:

  • popularizarea într-o formulă adresată unui grup ţintă de cititori interesaţi, a noutăţilor în special din fizică şi domenii conexe, şi în care sunt prezentate rezultate ştiinţifice de interes general, deja apărute în reviste de prestigiu;
  • articole dedicate unor aspecte de natură etică a cercetării ştiinţifice;
  • articole generale asupra tradiţiilor, istoriei şi evenimentelor comunităţii fizicii româneşti şi internaţionale;
  • biografii sau necrologuri ale unor personalităţi ale cercetării ştiinţifice; câştigători ai unor distincţii sau laureaţi ai Premiului Nobel etc.

Revista nu îşi poate asuma, prin statut, referenţierea cercetărilor şi rezultatelor ştiinţifice originale şi, în consecinţă, nu publică articole cu caracter strict ştiinţific. De asemenea, nu poate oferi spaţiu de exprimare a unor polemici care vizează deontologia profesională, Comitetul Redacţional având rolul de a îndruma potenţialii autori către o rigoare în exprimare care să nu depăşească limbajul obiectiv, riguros, echilibrat şi elevat al înşăşi esenţei ştiinţelor exacte. De asemenea, revista îşi rezervă dreptul de a refuza publicarea unor articole care depăşesc cadrul legal pentru România sau al directivelor Uniunii Europene. În acest sens, formula de publicare are în vedere după 25 mai 2018 racordarea la REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (care poate fi descărcat de pe Internet) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Comitetul redacţional recomandă adaptarea de către autori, şi din acest punct de vedere, a textelor ce se doresc a fi publicate în revistă.


În principal, Comitetul redacţional face următoarele recomandări şi atenţionări:

  • determinarea exactă a surselor de informare şi citarea lor în context; revista nu are un format impus pentru citări;
  • precizarea autorilor sau surselor fotografiilor, a acordului ca obiectele din imagini să poată fi prezentate în Curierul de Fizică acolo unde este cazul sau obţinerea acordului persoanelor în viaţă din fotografii ca ele să apară în paginile revistei;
  • acordul autorului, editorului sau al revistei din care se preiau unele articole sau materiale, acolo unde este cazul;
  • folosirea şi prelucrarea datelor personale în textul articolelor doar cu ştirea sau acordul părţilor implicate; datele asupra unor evenimente publice nu intră în această categorie;
  • o scriere semnată, menţionată sau inserată în paginile publicaţiei, poartă responsabilitatea autorului. Celelalte note – nesemnate – ca şi Nota ediţiei şi Editorialul fiecărui număr sunt scrise de către redacţie şi reprezintă punctul de vedere al acesteia.