Revista CdF ISSN 1221-7794

Comitetul director

Redactorul şef al CdF

Secretarul Ştiinţific al IFIN-HH

Secretarul general al Societăţii Române de Fizică

Membrii fondatori

Suzana Holan, Fazakas Antal Bela, Mircea Oncescu şi Alexandru Calboreanu

Redacţia

Corina Anca Simion - redactor-şef

Dan Radu Grigore

Mircea Morariu

Macheta grafică şi tehnoredactarea

Adrian Socolov

Web master

Mihaela Constantin, Laurenţiu Şerban
Imprimat la IFIN-HH

Apare de la 15 iunie 1990, cu 1 - 4 numere pe an şi suplimente

Contact

E-mail:

contactcurier@nipne.ro

anke@nipne.ro - Corina Anca Simion (Redactor-șef)


Secretariat Științific IFIN-HH:

Tel: +(4021) 404.23.00 (int. 5650)

Fax: +(4021) 457.42.10


Adresa: Str. Reactorului, nr. 30, CP MG-6, București-Măgurele, ROMÂNIA

Utile

La adresele de e-mail de mai sus se pot trimite materiale propuse pentru mediatizare în spațiul virtual / pentru publicare în suplimente.


Distribuirea numerelor publicate/suplimentelor se face de către redacția CdF cu ajutorul unei rețele de difuzori voluntari ai IFIN-HH, SRF și SRRp. La solicitare, se pot trimite gratuit bibliotecilor unităților de cercetare și învățământ cu inventarul principal in domeniul științelor exacte, dar și cititorilor care le solicită la adresa contactcurier@nipne.ro