Ediția curentă

Revista CdF ISSN 1221-7794

Comitetul director

Redactorul şef al CdF

Secretarul Ştiinţific al IFIN-HH

Secretarul general al Societăţii Române de Fizică

Membrii fondatori

Suzana Holan, Fazakas Antal Bela, Mircea Oncescu şi Alexandru Calboreanu

Redacţia

Corina Anca Simion - redactor-şef

Margareta Oancea

Macheta grafică şi tehnoredactarea

Adrian Socolov

Web master

Mihaela Popescu, Laurenţiu Şerban
Imprimat la IFIN-HH

Apare de la 15 iunie 1990, cu 1 - 4 numere pe an şi suplimente
Adresa redacției

Curierul de Fizică, C.P. MG-6, 077125 Bucureşti-Măgurele

Tel.: 021 404 2300; interior 5650

Fax: 021 423 2311

E-mail: anke@nipne.ro, contactcurier@nipne.ro

INTERNET: curieruldefizica.nipne.ro
Distribuirea numerelor publicate / suplimentelor se face de către redacţia CdF cu ajutorul unei reţele de difuzori voluntari ai IFIN-HH şi SRF. La solicitare, se pot trimite gratuit bibliotecilor unităţilor de cercetare şi învăţământ cu inventarul principal în domeniile ştiinţelor exacte, dar şi cititorilor care le solicită la adresa contactcurier@nipne.ro.

Contact

E-mail:

contactcurier@nipne.ro

anke@nipne.ro - Corina Anca Simion (Redactor-șef)


Secretariat Științific IFIN-HH:

Tel: +(4021) 404.23.00 (int. 5650)

Fax: +(4021) 457.42.10


Adresa: Str. Reactorului, nr. 30, CP MG-6, București-Măgurele, ROMÂNIA

Utile

La adresele de e-mail de mai sus se pot trimite materiale propuse pentru mediatizare în spațiul virtual / pentru publicare în suplimente.


Distribuirea numerelor publicate /suplimentelor se face de către redacția CdF cu ajutorul unei rețele de difuzori voluntari ai IFIN-HH şi SRF. La solicitare, se pot trimite gratuit bibliotecilor unităților de cercetare și învățământ cu inventarul principal în domeniul științelor exacte, dar și cititorilor care le solicită la adresa contactcurier@nipne.ro