Ediția curentă

Revista CdF ISSN 1221-7794

Comitetul director

Redactorul şef al CdF

Secretarul Ştiinţific al IFIN-HH

Secretarul general al Societăţii Române de Fizică

Membrii fondatori

Suzana Holan, Fazakas Antal Bela, Mircea Oncescu şi Alexandru Calboreanu

Redacţia

Corina Anca Simion - redactor-şef

Margareta Oancea

Macheta grafică şi tehnoredactarea

Adrian Socolov

Web master

Mihaela Popescu, Laurenţiu Şerban
Imprimat la IFIN-HH

Apare de la 15 iunie 1990, cu 1 - 4 numere pe an şi suplimente
Adresa redacției

Curierul de Fizică, C.P. MG-6, 077125 Bucureşti-Măgurele

Tel.: 021 404 2300; interior 5650

Fax: 021 423 2311

E-mail: anke@nipne.ro, contactcurier@nipne.ro

INTERNET: curieruldefizica.nipne.ro
Distribuirea numerelor publicate / suplimentelor se face de către redacţia CdF cu ajutorul unei reţele de difuzori voluntari ai IFIN-HH şi SRF. La solicitare, se pot trimite gratuit bibliotecilor unităţilor de cercetare şi învăţământ cu inventarul principal în domeniile ştiinţelor exacte, dar şi cititorilor care le solicită la adresa contactcurier@nipne.ro.

Informaţii utile cititorilor

Începând cu 2017 / 2018 şi ulterior cu 2020, Curierul de Fizică are o nouă formulă de prezentare şi va apărea în continuare în limba română. Formatul revistei va fi susţinut prin pagina de web curieruldefizica.nipne.ro, astfel că va permite accesul uşor şi rapid al cititorului, de oriunde s-ar afla el, la conţinutul ultimului număr şi la arhivă.


Pagina revistei va asigura, prin siglele active ale IFIN-HH şi SRF sub care îşi desfăşoară în prezent activitatea, accesul direct şi în ambele sensuri către paginile de web ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” şi Societăţii Române de Fizică. La vizitarea paginii de gardă a CdF, cititorul va putea parcurge, prin dialogul cu câmpurile active, spaţiile virtuale destinate numărului curent şi numerelor pe anul în curs, dar şi celor din perioada 1990 – 2016 şi următoare anului 2017, ce se vor regrupa progresiv în Arhivă. CdF va păstra tradiţia apariţiei în formatul clasic de 1 – 4 numere pe an şi suplimente.


Unul dintre suplimente, tipărit în număr mai mare pe hârtie în luna decembrie a fiecărui an, se va distribui gratuit cititorilor care îl solicită până la finele lunii noiembrie la adresa contactcurier@nipne.ro. El va conţine o selecţie cu cele mai reprezentative articole ale anului în curs, selecţie care se poate face împreună cu cititiorii dacă aceştia trimit propuneri până la jumătatea lunii noiembrie la aceeaşi adresă de contact. Pentru numerele curente, tipărirea pe hârtie va limita numărul de exemplare până la maxim 50; suplimentul va apare într-un tiraj mai mare şi va putea fi deci distribuit gratuit la cerere, printr-o simplă menţionare a numelui şi adresei poştale la rubrica Contact.


Aşteptăm nu numai propuneri de selecţie şi cereri de printare şi trimitere a suplimentelor anuale, dar şi contribuţii spre mediatizare în spaţiul virtual, în limba română, trimise tot la adresa contactcurier@nipne.ro. O imagine sugestivă asupra a ceea ce CdF publică de mai bine de 30 de ani se poate obţine, ca sursă de inspiraţie, vizitând colecţia vechilor numere arhivate electronic.

CdF posedă două colecţii complete care vor rămâne în biblioteca revistei pe Platforma de la Mǎgurele, douǎ colecţii complete care se pot gǎsi la Biblioteca Naţionalǎ de Fizicǎ din curtea IFIN-HH Grup II de pe Platforma Mǎgurele, şi şase colecţii complete care sunt depuse anual la Biblioteca Naţionalǎ a României, în Bucureşti.