Curierul de Fizică. Scurt istoric

Curierul de Fizică a fost lansat drept o publicaţie a Societăţii Române de Fizică SRF şi a Institutului de Fizică Atomică IFA. Primul număr a apărut la 15 iunie 1990 (CdF nr. 1 / 1990). Fiind la început de drum, iniţiatorii revistei şi-au exprimat dezideratele prin scurta prezentare a regretatului Profesor Mircea Oncescu şi dr. Alexandru Calboreanu: să facă cunoscute realizările în domeniul cercetărilor de fizică fundamentală, aplicată, ale dezvoltărilor şi aplicaţiilor cercetărilor de fizică în tehnologia materialelor, inginerie, proiectare şi construcţia de aparatură şi instalaţii, urmând “linia clasică” a colectivelor Institutului de Fizică Atomică IFA, înfiinţat în anii ’50 ai secolului XX.


De asemenea îşi propunea să asigure o legătură organică între institutele de pe Platforma Măgurele şi centrele din ţară, şi alte unităţi şi sectoare de profil (unităţi de învăţământ, producţie, proiectare etc.). CdF îşi dorea în acelaşi timp să reprezinte “un forum al ideilor, al interferenţelor fizicii cu alte ştiinţe, cu artele şi cultura”. De la început s-a adresat tuturor specialiştilor din fizică şi domenii conexe care doresc să îşi exprime ideile, să comunice realizările lor sau să formuleze propuneri şi iniţiative. […] ”Scopul final al Curierului de Fizică este acela de a stimula un climat creativ de colaborare şi profesionalism în viaţa ştiinţifică, ca premiză a unui progres real în ştiinţa din România.” (M. Oncescu, A. Calboreanu, CdF, Nr. 1 / 1990). Membrii fondatori au fost: Mircea Oncescu, Alexandru Calboreanu, Suzana Holan şi Fazakas Antal Bela.


Între 1990 şi 1992 revista a fost tipărită prin îngrijirea Societăţii Române de Fizică SRF şi a nou re-înfiinţatei IFA. După 1992 şi până în 1994 a continuat sub SRF şi Fundaţia “Horia Hulubei” FHH (înfiinţată în 1992, cu statut juridic din 1994), urmând ca din 1994 şi până în 2016 să rămână sub patronajul SRF şi FHH, ca publicaţie a Editurii non-profit a FHH. Tipărirea neîntreruptă a celor 1 – 4 numere anuale ale revistei şi suplimentelor, în cei peste 30 de ani de existenţă, s-a făcut în mai multe feluri şi în mai multe locuri, după posibilităţi şi fonduri.


Începând cu 2018, IFIN-HH a asigurat practic unilateral ieşirea de sub tipar la imprimeria institutului, FHH / CdF punând la dispoziţie fondurile necesare, iar IFIN-HH oamenii care se ocupǎ de redactarea, editarea, tipărirea şi multiplicarea fiecărui număr. Macheta grafică şi tehnoredactarea, de-a lungul timpului, au fost realizate de Profesorul Mircea Oncescu, Marius Bârsan, Elena Antoaneta Crăciun, Lucreţiu Popescu, Şerban Constantinescu, iar din 1999 s-a alăturat şi Adrian Socolov. Din Redacţie au mai făcut parte, în ordine cronologică: Alexandru Calboreanu, Suzana Holan, Fazakas Antal Bela, Viviane Prager, Aurelia Barna, Gabriela Ochiană, Marius Bârsan, Dan Radu Grigore, Sanda Enescu, Mircea Morariu, Corina Anca Simion.


IFIN-HH a susţinut trecerea în format electronic a întregii arhive CdF & Suplimente. Astfel, începând cu 2016, cu o accesare uşoară la adresa web curieruldefizica.nipne.ro, colecţia poate fi parcursă de oriunde există o conexiune la Internet, fără nici o restricţie, parolă sau abonament. Iniţial, revista era difuzată gratuit membrilor SRF, FHH sau în reţeaua de biblioteci / învăţământ, iar preţul unui număr, pentru doritori, alţii decât cei menţionaţi era menţinut la modica sumă de “1 Leu”. Difuzarea se făcea prin voluntariat, reţeaua SRF, SRRp sau prin poştă. Cu timpul, datorită scăderii numărului de solicitări, cititori, abonaţi, dar şi al articolelor oferite spre publicare, CdF şi-a restrâns gradat activitatea şi reprezentativitatea în România. Un prim factor indirect care a condus la această stare de fapt a fost “explozia informaţională în format digital” şi revigorarea secţiunilor de bibliotecă din ţară ce permit acum accesul la o cu totul altă sferă de informare în domeniile promovate zeci de ani de CdF, atunci când revista oferea prin intermediul autorilor, subiecte mai greu de parcurs altfel.


În al doilea rând, mai ales după 2005, s-a produs o restrângere a numărului cititorilor din primele generaţii IFA şi o modificare a percepţiei în noile generaţii privind utilitatea implicării în viaţa unei astfel de reviste. Din aceste motive, echipa redacţională din partea Fundaţiei “Horia Hulubei”, care a secondat tot timpul evoluţia revistei pe parcursul acestor ani, prin Comitetul Director al CdF, a considerat în finele anului 2016 că este oportun să se retragă, urând succes deplin tuturor celor care doresc să continue publicarea revistei. IFIN-HH a analizat posibilitatea de a asigura mai departe, alături de SRF, reluarea difuzării CdF din 2017/2018.


Ţinând cont pe de o parte de specificul revistei, iar pe de altă parte de realităţile zilelor noastre, actuala echipă redacţională şi de tehnoredactare încearcă variante noi, atractive şi eficiente de continuare a apariţiilor pentru anii ce vin. Noile idei ce vor fi adoptate pe rând vor putea fi urmărite prin rubricile active de pe pagina de web a revistei. Aceste opţiuni, şi altele care vor apare în mod dinamic şi continuu, nu fac decât să creeze o nouă “formă” a revistei, “fondul” rămânând esenţialmente acelaşi cu cel declarat de membrii fondatori la 15 iunie 1990.


Pentru detalii asupra modului în care va funcţiona CdF, vă rugăm să consultaţi şi “Informaţii utile cititorilor” afişate la rubrica Actualitate. Pentru a lua legătura cu revista, accesaţi rubrica Contact sau direct adresa contactcurier@nipne.ro.